Rgp 2018
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   

Nuorodos  

 

tamosilale1

smm

kuriame respublika

ES

Nemokama psichologinė pagalba

vaikujaunimo

   

Prisijungimas  

   

Siekiai:

Strateginis tikslas - teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje aplinkoje, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje mokymosi aplinkoje.

Vizija:

Moderni gimnazija, nuolat atsinaujinanti, teikianti kokybišką išsilavinimą.

Misija:

Gimnazija teikia mokiniams visapusį šiuolaikinį išsilavinimą, tenkina individualius mokymosi ir lavinimosi poreikius. Užtikrina, kad būtų įgyvendinamos valstybės bei savivaldybės deleguotos funkcijos ir švietimo prioritetai. Gimnazija vadovaujasi demokratinio valdymo principais. Įvairių gebėjimų turintys mokiniai yra aktyvūs ugdymo(si) dalyviai, gebantys rinktis saviraiškos kelią. Gimnazija ugdo socialinius jų įgūdžius, skatina bendradarbiavimą.

Filosofija:

Gimnazija savo veikloje remiasi nuoseklumo, humaniškumo, demokratiškumo, bendradarbiavimo, atvirumo ir atsinaujinimo principais. Pagrindinės vertybinės nuostatos – kūrybiškumas, darbštumas, pareigingumas, pasitikėjimas, sąžiningumas, pilietiškumas, žmogaus teisių ir laisvių tolerancija.

Prioritetai:

Kokybiškas mokinių ugdymas modernioje, saugioje ir sveikoje aplinkoje;
Bendravimo ir bendradarbiavimo tarp atskirų gimnazijos bendruomenės grupių efektyvumo didinimas.

Tikslai:

- Gerinti ugdymo proceso kokybę.

- Ugdyti mokinių socialinę, kultūrinę ir komunikacinę kompetenciją.

- Gimnazijos kultūros kėlimas.

- Plėtoti mokinių pilietinį ir tautinį ugdymą.

Uždaviniai:

- Siekti kokybiško ugdymo programų įgyvendinimo.

- Sukurti modernią ir saugią ugdymo(si) aplinką.

- Diegti aktyvius savarankiškumą ir bendradarbiavimą skatinančius mokymosi metodus.

- Efektyvinti mokinių žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevenciją.

- Rengti ir įgyvendinti kryptingas papildomo pedagoginio ir socialinio darbo su problemų turinčiais vaikais programas.

- Išplėtoti mokinių profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo sistemą.

- Tobulinti gimnazijos bendruomenės informavimo sistemą.

- Efektyvinti bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais.

- Stiprinti gimnazijos ryšius su vietos bendruomene, socialiniais partneriais šalyje ir užsienyje.

- Puoselėti etninę kultūrą.

   
   

SWF file not found. Please check the path.

   

Lietuvių maža, mes galime išlikti tik savo mokslu, gabumais, darbštumu...

Aleksandras Stulginskis

   
Pamokų laikas
1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 11:05 - 11:50
5. 12:00 - 12:45
6. 12:55 - 13:40 
7. 13:50 - 14:35
   

Euro

   
Uniformų užsakymas
(dydžių lentelės)
uniformos
   

 Hey.lt - Nemokamas lankytojø skaitliukas

   
© Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija