Rgs 2017
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
   

Nuorodos  

 

tamosilale1

smm

kuriame respublika

ES

Nemokama psichologinė pagalba

vaikujaunimo

   

Prisijungimas  

   
Eil. Nr. Pasirenkamieji dalykai Klasė/ Grupė Mokinių skaičius
1. Gramatika ir tekstas 5 25
2. Literatūros kontekstai IVg 25
3. Kūrybinis rašymas IIIg 21
4. Informacinės technologijos IIIg (A k.) 9
IIIg (B k.) 1
IVg (A k.) 7
IVg (B k.) 4
5. Braižyba IIIg 3
IVg 8
6. Psichologija IIIg 11
IVg 10
7. Teisė IIIg 9
1. Rašybos praktikumas 7a 12
2. Raidiniai reiškiniai 7a 12
3. Rašybos vingrybėse 7b 8
4. Reiškiniai ir lygtys 7b 8
5. Rašymo ir skaitymo kalba 8 15
6. Lygtys ir nelygybės 8 15
7. Reiškinių pertvarkymai Ig 24
8. Kalbėjimo įgūdžių ugdymas (anglų kalbos) IIIg 19
9. Istorijos detektyvai IIIg 2
10. Įrodymo uždaviniai IIIg 17
11. Matematika fizikoje IIIg - IVg 10
12. Nuo ląstelės iki organizmo IIIg 9
13. Vokiečių kalbos pradžiamokslis IIIg 1
14. Programavimo uždaviniai IIIg - IVg 11
15. Nuo paslapties iki realybės IVg 13
16. Istorijos labirintuose IVg 11
17. Funkcinių savybių taikymas, nagrinėjant realias situacijas IVg 20
18. Medžiagų apykaita ir pernaša IVg 8
1. Dalykų, modulių programų skirtumai gali susidaryti:
1.1. mokiniui perėjus mokytis pagal kito kurso programą;
1.2. mokiniui atvykus iš kitos mokyklos;
1.3. mokiniui ilgai sirgus, nelankius pamokų.
2. Dalykas, dalyko kursas, modulis gali būti keičiamas parašius prašymą direktoriui dėl kurso keitimo ir atsiskaičius (išlaikius įskaitą) iš dalyko, modulio ar dalyko kursų skirtumo.
3. Mokinys apie savo pageidavimą keisti dalyką, dalyko kursą, modulį informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui ir dalyko mokytoją, gauna užduotis įskaitai.
4. Įskaitą iš dalyko ar modulio programos kurso ar dalyko programos kursų skirtumo organizuoja dalyko mokytojas.
5. Jei dalykas, modulis, dalyko kursas keičiamas pusmečio ar mokslo metų pabaigoje, įskaitų pažymiai, prie jų pažymint kursą raidėmis B - bendrasis, A - išplėstinis, įrašomi pirmame stulpelyje po pusmečio ar metinių pažymių. Šie pažymiai įskaitomi kaip pusmečio ar metiniai.
6. Įskaitos nereikia laikyti pereinant prie žemesnio kurso programos, jei mokinį tenkina turimas ankstesnio kurso įvertinimas.
7. Nebaigus dalyko kurso programos, laikoma, kad to dalyko mokinys nesimokė.
8. 12 klasės mokiniai gali keisti kursą ne vėliau kaip iki pirmojo pusmečio pabaigos.
9. Atvykę iš kitų mokyklų arba ilgai nelankę pamokų mokiniai už programų skirtumus privalo atsiskaityti iki pusmečio arba mokslo metų pabaigos.
10. Atsiskaitymui pagal mokytojo skirtas užduotis mokiniai rengiasi savarankiškai (juos konsultuoja dalykų mokytojai) ir laiko įskaitą, kurios datą prieš pusmečio metų pabaigą nustato atitinkamo dalyko mokytojas, suderinęs su dalyką kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju ugdymui.
11. Pusmečio/metinis pažymys vedamas iš įskaitos ir iš per pusmetį gautų pažymių vidurkio.
   
   

SWF file not found. Please check the path.

   

Lietuvių maža, mes galime išlikti tik savo mokslu, gabumais, darbštumu...

Aleksandras Stulginskis

   
Pamokų laikas
1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 11:05 - 11:50
5. 12:00 - 12:45
6. 12:55 - 13:40 
7. 13:50 - 14:35
   

Euro

   
Uniformų užsakymas
(dydžių lentelės)
uniformos
   

 Hey.lt - Nemokamas lankytojø skaitliukas

   
© Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija