Rgp 2018
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   

Nuorodos  

 

tamosilale1

smm

kuriame respublika

ES

Nemokama psichologinė pagalba

vaikujaunimo

   

Prisijungimas  

   
Eil. Nr. Pasirenkamieji dalykai Klasė/ Grupė Mokinių skaičius
1. Gramatiniai žaidimai 5 18
2. Gimtosios kalbos vartosena IIIg 25
3. Kūrybinis rašymas IVg 20
4. Informacinės technologijos IIIg (A k.) 10
IIIg (B k.) 5
IVg (A k.) 6
IVg (B k.) 3
5. Psichologija IIIg 6
IVg 13
6.. Teisė IVg 9
1. Gramatikos uždaviniai 7 12
2. Raidiniai reiškiniai 7 12
3. Taikomoji matematika 8a 12
4. Rašymo ir skaitymo kalba 8a 12
5. Rašybos labirintuose 8b 7
6. Reiškiniai ir lygtys 8b 7
7. Teksto kūrimas Ig 14
8. Lygtys ir lygčių sistemos Ig 14
9. Įrodymo uždaviniai IIIg 19
10. Istorijos detektyvai IVg 2
11. Nuo ląstelės iki organizmo IVg 8
12. Vokiečių kalbos pradžiamokslis IVg 1
13. Programavimo uždaviniai III - IVg 6
14. Matematika fizikoje IVg 6
15. Globalinės problemas IIIg 2
16. Istorijos dokumentai IIIg 13
17. Geometrija IIIg 14
18. Chemijos uždavinių sprendimas IIIg 6
19. Eksperimentinė fizika IIIg 8
20. Komunikacinių kompetencijų ugdymas IIIg 24
21. Organizmų įvairovė ir evoliucija IIIg 9
22. Kalbėjimo įgūdžių ugdymas IVg 18
1. Dalykų, modulių programų skirtumai gali susidaryti:
1.1. mokiniui perėjus mokytis pagal kito kurso programą;
1.2. mokiniui atvykus iš kitos mokyklos;
1.3. mokiniui ilgai sirgus, nelankius pamokų.
2. Dalykas, dalyko kursas, modulis gali būti keičiamas parašius prašymą direktoriui dėl kurso keitimo ir atsiskaičius (išlaikius įskaitą) iš dalyko, modulio ar dalyko kursų skirtumo.
3. Mokinys apie savo pageidavimą keisti dalyką, dalyko kursą, modulį informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui ir dalyko mokytoją, gauna užduotis įskaitai.
4. Įskaitą iš dalyko ar modulio programos kurso ar dalyko programos kursų skirtumo organizuoja dalyko mokytojas.
5. Jei dalykas, modulis, dalyko kursas keičiamas pusmečio ar mokslo metų pabaigoje, įskaitų pažymiai, prie jų pažymint kursą raidėmis B - bendrasis, A - išplėstinis, įrašomi pirmame stulpelyje po pusmečio ar metinių pažymių. Šie pažymiai įskaitomi kaip pusmečio ar metiniai.
6. Įskaitos nereikia laikyti pereinant prie žemesnio kurso programos, jei mokinį tenkina turimas ankstesnio kurso įvertinimas.
7. Nebaigus dalyko kurso programos, laikoma, kad to dalyko mokinys nesimokė.
8. 12 klasės mokiniai gali keisti kursą ne vėliau kaip iki pirmojo pusmečio pabaigos.
9. Atvykę iš kitų mokyklų arba ilgai nelankę pamokų mokiniai už programų skirtumus privalo atsiskaityti iki pusmečio arba mokslo metų pabaigos.
10. Atsiskaitymui pagal mokytojo skirtas užduotis mokiniai rengiasi savarankiškai (juos konsultuoja dalykų mokytojai) ir laiko įskaitą, kurios datą prieš pusmečio metų pabaigą nustato atitinkamo dalyko mokytojas, suderinęs su dalyką kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju ugdymui.
11. Pusmečio/metinis pažymys vedamas iš įskaitos ir iš per pusmetį gautų pažymių vidurkio.
   
   

SWF file not found. Please check the path.

   

Lietuvių maža, mes galime išlikti tik savo mokslu, gabumais, darbštumu...

Aleksandras Stulginskis

   
Pamokų laikas
1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 11:05 - 11:50
5. 12:00 - 12:45
6. 12:55 - 13:40 
7. 13:50 - 14:35
   

Euro

   
Uniformų užsakymas
(dydžių lentelės)
uniformos
   

 Hey.lt - Nemokamas lankytojø skaitliukas

   
© Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija