Rugsėjo 14 dieną buvo organizuota sporto diena ,,Sportuok ir būsi sveikas" PUG, 1 - 4 klasių mokiniams.
Diena prasidėjo animacinių filmukų žiūrėjimu ir aptarimu. Po to visi vaikai rinkosi stadione ir gryname ore darė mankštą. Įkvėpę gryno oro ir išsijudinę išklausė paskaitos apie sveiką gyvenseną.
Vėliau mokiniai susiskirstė į komandas. Dėmesingumui, vikrumui, komandiniam darbui išbandyti pirmokai ir PUG rungtyniavo estafetėse – kliūčių ruože. Antrokai, trečiokai ir ketvirtokai su dideliu entuziazmu dalyvavo 300 metrų bėgime,  mėtė kamuoliukus į tolį, įsibėgėję šoko į tolį. Po to dar sudalyvavo ir kvadrato varžybose.
Šią saulėtą dieną mokiniams patiko sporto diena stadione, kurioje netrūko sportinio azarto rungtyniaujant, patirto pergalės džiaugsmo. Patiko sportuoti visiems kartu, kai didžiausia pergalė – draugystė. Sporto dienos mažųjų dalyvių komandos buvo apdovanotos organizatorių padėkomis ir apdovanoti nugalėtojai.
Organizuota sporto diena – tai puikus startas į naujus mokslo metus.

Pradinių klasių vyr. mokytoja Reda Daunorienė, 2018-10-02Camera

22 2 222 2 2 2 22 2 2 2

Šiuo projektu siekiama  patraukliai ir  įdomiai  pristatyti literatūrinės  Lietuvos  išskirtinumą. Visi 5 – 12 klasių moksleiviai, norintys susipažinti su literatūriniu Lietuvos gyvenimu, kviečiami į žaismingą pažintinę  (kultūrinę ir literatūrinę) kelionę „Literatūrinė Lietuva“.
 TAISYKLĖS
  1. Žaidimo pradžia 2018 – 09 – 10, pabaiga- 2019 – 05 – 31.
  2. Žaidime gali dalyvauti visos Lietuvos 5 – 12 klasių moksleiviai.
  3. Norite dalyvauti žaidime? Atvykę į bet kokią Lietuvoje vietą, suraskite su literatūra susijusį objektą (rašytojo/poeto gimtinė, muziejus, paminklas,kapas…) ir prie jo nusifotografuokite.
  4. Nuotraukas atsiųskite e- paštu petged@gmail.com. Jos bus įkeltos svetainės „Lituanistų miestelis“ kategorijos „Literatūrinė Lietuva“ GALERIJOJE.
  5. Prizus laimės/bus apdovanoti padėkos raštais dalyviai, suradę, ir nu(si)fotografavę  daugiausiai (bet ne mažiau 10) literatūrinių objektų ir jų nuotraukas atsiuntę svetainei „Lituanistų miestelis“.
Projekto organizatorius- Petras Gedvilas, Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas ekspertas 
Daugiau informacijos apie projektą: PROJEKTAS LITERATŪRINĖ LIETUVA 
 
Gimnazijos informacija
Rugsėjo 21 dieną Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokinių komanda, lydima istorijos bei pilietiškumo pagrindų mokytojos Nomedos Kasmauskaitės, lankėsi svetingoje  Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijoje. Čia buvo pradėtas vykdyti pilietiškumą skatinantis projektas „Signatarų takais 1918-2018“, kuriame be minėtų gimnazijų, dar dalyvavo ir atstovai iš Ukmergės Antano Smetonos, Vilniaus Mykolo Biržiškos ir Klaipėdos rajono Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijų.
Projekto veikla pradėta šv. Mišiomis už Stanislovą ir Gabrielių Narutavičius. Jas,  lenkų ir lietuvių kalbomis, Alsėdžių bažnyčioje laikė kun. Tomas Žlibinas ir kun. Stanisław Draguła. Po mišių, iškilminga eisena pasuko link Alsėdžių kapinių. Prie Signataro Narutavičiaus   kapo  prisiminimais dalijosi svečiai iš Lenkijos, savivaldybės atstovai, mokiniai ir mokytojai. Vėliau projekto dalyviai aplankė Narutavičių dvarą Brėvikiuose bei Telšiuose padėjo gėlių prie įžymiesiems broliams skirtos paminklinės lentos ant katedros sienos.
Po pilietiškumo maršruto „Žemaitijos signatarai“ penkių Lietuvos gimnazijų mokiniai ir mokytojai dalyvavo užsiėmimuose Alsėdžių S.Narutavičiaus gimnazijoje. Mokiniai ugdė kūrybinius gebėjimus imdami interviu iš vietos benduomenės bei keramikos dirbtuvėse kurdami specialius darbus „Suvenyras Signatarui“, o komandų protmūšyje tikrinosi savo žinias apie Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarus.
Rugsėjo 22 dieną projektininkai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje, skirtoje broliams S. ir G. Narutavičiams.
Išvykdami iš Alsėdžių Kaltinėnų A.Stulginskio gimnazijos mokiniai dar ilgai dalijosi įspūdžiais. Jie su nekantrumu laukia naujos išvykos į Vilnių, kur bus vykdomos tolimesnės projekto veiklos.
 
Nomeda Kasmauskaitė Istorijos mokytoja metodininkė 2018-10-02Camera

22 2 2 2 2 2 2 2

Rugsėjo 29 dieną Palangoje vyko Lietuvos mokinių lengvosios atletikos metimų taurės varžybos. Jose jaunučių amžiaus grupėje sėkmingai dalyvavo mūsų gimnazijos lengvaatlečiai, treniruojami kūno kultūros mokytojo Severino Čėsnos. Sveikiname Ernestą Lasauskaitę (Iga kl.), rutulio stūmimo rungtyje iškovojusią I vietą (rezultatas 12,55), Emiliją Ašmonaitę (7 kl.), rutulio stūmimo rungtyje iškovojusią II vietą (rezultatas 10,37), Evaldą Katauską (8 kl.), ieties metimo rungtyje iškovojusį V vietą (rezultatas 37,09)!


Rugsėjo 25 dieną gimnazijos lengvaatlečių komanda, treniruojama mokytojo Severino Čėsnos, dalyvavo Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių lengvosios atletikos varžybose. Vakarė Šiušaitė (7 kl.) 800 m bėgimo rungtyje, Eligijus Katauskas (7 kl.) 1000 m bėgimo rungtyje ir Emilija Ašmonaitė (7 kl.) rutulio stūmimo rungtyje iškovojo I-ąją vietą. Evelina Bambalaitė (7 kl.) rutulio stūmimo rungtyje užėmė II-ąją vietą, o Justas Ašmonas (5 kl.) rutulio stūmimo rungtyje ir Rojus Trimirka (4a kl.) 1000 m bėgimo rungtyje užėmė III-ąją vietą. Sėkmės kitose varžybose!


 Sveikiname gimnazijos lengvaatlečius, sėkmingai dalyvavusius Klaipėdos apskrities vaikų lengvosios atletikos pirmenybėse:

Emiliją Ašmonaitę (7 k.), iškovojusią I –ąją vietą rutulio stūmimo rungtyje,

Eveliną Bambalaitę  (7 kl.), iškovojusią II-ąją vietą rutulio stūmimo rungtyje,

Eligijų Katauską (7 kl.), iškovojusį II-ąją vietą kamuoliuko metimo rungtyje.

Sveikata apie 50 proc. priklauso nuo žmogaus gyvensenos. Sveika gyvensena padeda išsaugoti ir stiprinti sveikatą, gyvenimo kokybę ir fizinį pajėgumą.
 Siekiant gerinti  visuomenės pažintinius ir socialinius įgūdžius (gebėjimus), nulemiančius asmenų motyvaciją stiprinti ir palaikyti gerą sveikatą, Šilalės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras parengė projektą „Šilalės rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas“. Šiame projekte dalyvauja ir Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokiniai, kuriems vyks mokymai sveikos gyvensenos temomis, bus ugdomi fizinio aktyvumo įgūdžiai.  
Pirmieji projekto užsiėmimai gimnazijoje vyko rugsėjo 14 ir 21 dienomis. Sveikos gyvensenos mokymus priešmokyklinio ugdymo grupių, 1 – 4, 5 – 6 klasių mokiniams pravedė Šilalės rajono visuomenės sveikatos specialistė Jurgita Valančienė.
 
Nijolė Klapatauskienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti  sveikatos priežiūrą gimnazijoje
Mūsų gimnazija praėjusių mokslo metų pabaigoje pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija.
Sutartis leido dalyvauti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro skelbtame  Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkurse.  Pasirinkta pilietiškumo tema ir parengtas projektas „Signatarų takais 1918-2018“. Pagrindinis projekto tikslas – suvienyti šalies gimnazijas, kurioms suteikti Nepriklausomybės akto signatarų vardai.
Projekto veiklose dalyvaus  Ukmergės Antano Smetonos, Vilniaus Mykolo Biržiškos, Klaipėdos rajono Veiviržėnų Jurgio Šaulio, Šilalės rajono Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazistai ir jų pedagogai. Niekam nėra paslaptis, kad mokyklos, turinčios žymių žmonių vardus, turi surinkusios ir daugiau įvairios medžiagos apie juos. Šiuo projektu bus stengiamasi pagilinti krašto istorines žinias, dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose, numatytos įvairios konkursinės veiklos, kurios būtų patrauklios tiek jaunimui, tiek suaugusiems.
 Pagal planuojamas ir patvirtintas veiklas pirmas visų projekto dalyvių susitikimas numatytas rugsėjo 21-22 dienomis Alsėdžiuose. Daugiau nei 100 jaunų žmonių iš visos Lietuvos atvyks į Alsėdžius  ne tik susipažinti su Stanislovo Narutavičiaus gimtine, jo gyvenimu, atlikti numatytas kūrybines užduotis, bet ir dalyvauti planuojamoje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje broliams G.ir S.Narutavičiams.
Gelsvus lapus rudens vėjas neša,
Laukus gaivina rudenio tyla.
Ir vėl tave, atėjusį į klasę,
Kasryt pasveikins tavo mokykla.
 
Ji džiaugsis, tavo džiaugsmą pastebėjus,
Nuliūs, pajutus nerimą širdies,
Priglaus tave, lyg motina priėjus,
Ir bausdama lyg motina liūdės.
 

Šiemet mokslo metų pradžios skambutis į Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnaziją pakvietė 307 mokinius, pirmą kartą jis nuskambėjo 18 pirmokų. Po pirmosios pamokos su klasių auklėtojais mokiniai, mokytojai ir tėveliai susirinko į Kaltinėnų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vykusią mokslo metų pradžios šventę ir šv. Mišias. Sėkmės visiems naujais 2018-2019 mokslo metais!Camera

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Gegužės 31 dieną, Kaltinėnų kultūros namuose vyko mokslo metų pabaigos šventė „Sveika, vasarėle!“ – su dar vienais mokslo metais atsisveikino ir atėjusią vasarą pasveikino priešmokyklinės grupės bei pradinių klasių mokinukai. Vaikams gerų atostogų palinkėjo gimnazijos direktorius ir pavaduotoja, išdalino apdovanojimus už gerą mokymąsi, dalyvavimą konkursuose ir užklasinėje veikloje. Taip pat tądien buvo pasveikinti ir ketvirtos klasės mokiniai, sėkmingai baigę pradinę mokyklą ir iškeliaujantys į penktą klasę. Jiems eiles deklamavo ir linkėjimus sakė trečios b klasės mokiniai. Ketvirtokams šia proga įteikti pažymėjimai ir atminimo dovanėlės.
Pasibaigus sveikinimo žodžiams, šventę pratęsė trečios a klasės mokiniai su muzikiniu spektakliuku apie pelytę, kuri išėjo ieškoti vasaros, bet niekaip jos negalėjo rasti, o sutikti draugai – katinėlis, gaidelis ir mergaitė jai padėjo ir visiems papasakojo, kas iš tiesų yra ta vasara. Į spektakliuko šou pasirodymus įsitraukė visų klasių mokinukai – dainavo daineles ir šoko. Šventė baigėsi pasakos herojų palinkėjimu: „geros vasaros, geros nuotaikos, gero oro, gerų draugų, ir gerų gerų atostogų!
Pailsėkite, paaukite, džiaukitės ir daug šypsokitės! Gražios ir turiningos vasaros!
 
Pradinių klasių mokytoja metodininkė Valda Jegorovienė 2018-06-15Camera

22222222222222

Birželio 15 dieną Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija baigė mokslo metus. Po paskutinių klasių valandėlių gimnazijos aktų salėje vyko antrokų gimnazistų pasveikinimo šventė. Renginį organizavo ir vedė Ig klasės mokiniai. Joje antrokus gimnazistus, baigusius pagrindinio ugdymo programą, sveikino gimnazijos direktorius Virginijus Andrejauskas, pirmoji mokytoja Neringa Čėsnienė, auklėtoja Danguolė Genčienė.
Po pertraukos visi susirinko į mokslo metų užbaigimo šventę. Jos metu buvo apdovanoti mokiniai, puikiai bei labai gerai besimokantys ir lankantys pamokas, pasiekę laimėjimų olimpiadose, sportinėse varžybose, įvairiuose konkursuose. Padėkos įteiktos mokytojams, padėjusiems mokiniams pasiruošti olimpiadoms, konkursams, varžyboms.
 Kadangi gyvenimas gimnazijoje virte virė ir pertraukų metu, po pamokų,  mokinių taryba šiemet sugalvojo nominacijas, kad galėtų įvertinti mokinių nepamokinę veiklą. Gegužės mėnesį nominantus rinko visi 5-IVg klasių mokiniai. Šventės metu renginio vedėjai Aušra ir Marius mokinių tarybos padėkas ir atminimo ženkliukus įteikė nominacijų “Didžiausias “no’liferis”, “Distancija “Mokykla – namai”,  “Iniciatyva”, “Koridorių sprinteris”, “Kas greitesnis ir gudresnis, tas greičiau pavalgys”,  “Mokyklos scenos pažiba”, “Mokyklos koridorių tvarkos sergėtoja” , “Optimistas”, “Pagalbininkas”, “Selfių valdovė”, “Tolerantiškiausias mokinys” nugalėtojams.
Šventės pabaigoje padėkojome už aktyvią ir prasmingą veiklą Aušrai Vitaitei, kuri baigė mokinių prezidentės kadenciją, ir atsisveikinome iki rugsėjo.
Gerų, pilnų įspūdžių, saugių vasaros atostogų!!!Camera

2222222222222222222222222222222222

 

 

2018 m. gegužės 8 d. Obelyno pagrindinėje mokykloje vyko Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 2017-2018 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių lengvosios atletikos (2007 m. gim. ir jaunesnių) rajoninės trikovės varžybos. Dalyviai varžėsi 30 m. bėgime, šuolyje į tolį ir 150 g. kamuoliuko metimo rungtyse. Mūsų gimnazijos pradinių klasių mergaičių ir berniukų komandos pasiekė gerų sportinių rezultatų ir užėmė antrąsias prizines vietas!. Sveikiname ketvirtos klasės mokinius Emiliją Kėblaitę, Aistę Miliauskaitę, Deimantę Slaboševičiūtę, Kamilę Pundinaitę, Gabrielę Dulcaitę, Justą Ašmoną, Paulių Gedvilą, Roką Miklaševičių, Gabrielių Bambalą ir trečioką Rojų Trimirką

   
   

Lietuvių maža, mes galime išlikti tik savo mokslu, gabumais, darbštumu...

Aleksandras Stulginskis

   
Pamokų laikas
1. 08:00 - 08:45
2. 08:50 - 09:35
3. 09:45 - 10:30
4. 10:40 - 11:25
5. 12:05- 12:50
6. 12:55 - 13:40 
7. 13:50 - 14:35
   
Uniformų užsakymas
(dydžių lentelės)
uniformos
   

 Hey.lt - Nemokamas lankytojø skaitliukas

   
© Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija