Gegužės 28 dieną Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokiniai rinko savo lyderį – mokinių prezidentą. Juo panoro tapti dvi merginos: 8 klasės mokinė Karolina Lasauskaitė ir Iga mokinė Gintautė Jegorovaitė. Rinkimų komisija, sudaryta iš 2g klasės mokinių, akylai stebėjo agitacijos laikotarpį. Gegužės 23 dieną, spaudos konferencijos metu, kandidatės prisistatė, supažindino su savo programa ir atsakė į gimnazijos bendruomenės klausimus.

Balsuoti rinkimuose galėjo 247 mokiniai, iš jų 188 buvo aktyvūs ir atidavė balsą už pasirinktą kandidatą. Pilietiškiausi ir pareigingiausi mokiniai mokosi 5, 6, 7a, 7b, 8 ir IIg klasėse. Gaila, kad ne visi III-IV klasių gimnazistai suvokia savivaldos gimnazijoje reikšmę. Džiaugiamės ir didžiuojamės tais, kurie išlaikė pilietiškumo egzaminą – atėjo į rinkimus ir balsavo. Gana aktyvūs rinkimuose buvo ir mokytojai, nors jų pareikšta nuomonė rinkimų rezultatams įtakos neturi.

Gegužės 15 dieną Kaltinėnuose buvo minimos Partizanų pagerbimo, Kariuomenės ir visuomenės vienybės, Steigiamojo Seimo susirinkimo ir Tarptautinės šeimos dienos. Renginį „Tėvyne, Tau savo meilę ant švento vienybės vainiko nešu“ organizavo Šilalės rajono savivaldybė ir Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija. Šventėje dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė.

Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, po jų buvo uždegtos žvakutės ir padėtos gėlės prie Išniekintų Lietuvos partizanų paminklo. Jiems pagerbti skirta tylos minutė. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės filialo pirmininkė Teresė Ūksienė ir jos pavaduotojas Antanas Rašinskas pasakė kalbą, kurioje išreiškė viltį, kad partizanų auka nėra ir nebus pamiršta bei padėkojo tiems, kurie padėjo įamžinti laisvės kovotojų atminimą Kaltinėnuose.
Iškilminga eisena, lydint Šilalės kultūros centro orkestrui ir šokėjoms, patraukė Kaltinėnų kultūros namų link. Čia surengtas šventinis minėjimas. Prieš jį buvo pasitikti šventinio bėgimo „Kutaliai – Kaltinėnai“, skirto Prezidento Aleksandro Stulginskio atminimui, dalyviai, kurie įveikė beveik šešis kilometrus. Bėgime dalyvavo mokiniai iš Pajūrio Stanislovo Biržiškio, Simono Gaudėšiaus, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus ir Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijų, Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos bei  Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) bendruomenės atstovai.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras kartu su Švietimo ir mokslo ministerija kasmet organizuoja nacionalinį mokinių konkursą „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“. Šiemet 15 -ame konkurse dalyvavo per 1000 mokinių iš Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos lietuviškų mokyklų.

Konkursas prasidėjo spalio mėnesį – mūsų mokyklos dailės būrelio „Paletė“ mokiniai piešė piešinius, kūrė koliažus ir kitų meninių išraiškos formų darbus. Dalyvaudami konkurse mokiniai artimiau susipažino su žmonių likimais sudėtingais Lietuvos istorijos laikotarpiais – tremties, partizaninio karo ir Lietuvos laisvės gynimu 1991 m. sausį.
Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų gimnazijos 8 klasės mokinė Gabrielė Baužaitė tapo I vietos nugalėtoja 5-8 kl. mokinių tarpe, 5 klasės mokiniai Justas Čėsna ir Antanas Klapatauskas tapo III-ių vietų nugalėtojais. Justo Čėsnos piešinys buvo įrėmintas ir padovanotas Europos Parlamento nario profesoriaus Vytauto Landsbergio patarėjui Andriui Tučkui. Paskatinamuoju diplomu apdovanota 5 klasės mokinė Austėja Jurgaitytė.
2014 m. balandžio 4-5 dienomis konkurso pirmosios vietos laimėtoja Gabrielė Baužaitė bei jos mokytoja Laima Šepikaitė buvo pakviestos į apdovanojimo šventę Vilniaus mokytojų namuose. Prieš iškilmingą renginį pirmųjų vietų laureatai ir jų mokytojai aplankė Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso muziejinę ekspoziciją ir kolumbariumą. Susipažino su Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino batalione tarnaujančiais kariais, karine technika, ginklais, galėjo pasimatuoti karių dėvimą ekipuotę. Aplankė Vilniaus televizijos bokštą, Lietuvos Respublikos Prezidentūrą.

2014 m. gegužės 15 d. Skaudvilėje vyko stipriausio moksleivio varžybos bendruomenės „Skaudvilės kraštas“ taurei laimėti. Varžybose dalyvavo stipriausi moksleiviai iš Tauragės ir šio rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai gimę 1995 m. ir jaunesni. Turnyre dalyvavo ir du mokiniai (Martynas Pocius ir Tomas Smilgevičius) iš Kaltinėnų A. Stulginskio gimnazijos. Nors ir būdami dar jauni pagal amžių, o ir dalyvaudami pirmą kartą tokiose varžybose mūsų mokinukai pasiekė gerų rezultatų. Tarp 29 dalyvavusių moksleivių T. Smilgevičius štangos spaudimo rungtyje iškovojo II vietą. Bendroje įskaitoje M. Pocius iškovojo aštuntą vietą ir tik keli taškai skyrė jį nuo prizinės vietos. Linkiu ir toliau aktyviai sportuoti ir garsinti savo mokyklą iškovotomis pergalėmis.

Kūno kultūros vyr. mokytojas Antanas PetraitisCamera

2222222

Galimybė apsilankyti Rumunijoje, Calarasi regione Perisoru miestelyje – tai vykdomo Comenius daugiašalės partnerystės projekto „Kurkime daugiakultūrę Europą“ tęsinys.
Gegužės 4 – 10 dienomis, gimnazijos mokiniai bei jų mokytojos Laima Šalkauskienė ir Janina Bajarūnienė išsiruošė į dar vieną šalį partnerę – Rumuniją, Perisoru miestą. Miestelis nedidelis tačiau jaukus, kuriame gyvena apie 5000 tūkst. žmonių.
Vizito metu vyko įvairiausios veiklos. Pirmadienį surengta atidarymo konferencija, kurioje pristatėme savo grupę iš Lietuvos, rumunų mokiniai pašoko lietuvių liaudies šokį „Klumpakojis“. Antradienį aplankėme sostinę Bukareštą. Nuvykome į dažnai lankomus didingus savo architektūra Parlamento rūmus, kurie yra antri pagal dydį visame pasaulyje po JAV Pentagono. Šio, dar vadinamų „Liaudies namais“ pastato bendras plotas — daugiau kaip 360 tūkstančių kvadratinių metrų, kuris turi dvylika aukštų ir 1100 kambarių. Ekskursijos metu sužinojome, jog   XIX a. antroje pusėje prie Parlamento rūmų buvo kuriamas vadinamasis „Paryžius“. Prancūzų architektai sukūrė įspūdingus visuomeninius pastatus. Dėl parkų, sodų ir aikščių gausumo Bukareštą imta vadinti miestu-sodu. Rumunai, įkvėpti Paryžiaus Eliziejaus laukų projekto, 1935-aisiais pastatė savo Triumfo arką gražiame Kiselefo prospekte. Tuo metu Bukareštas buvo pramintas Mažuoju Rytų Paryžiumi. Tačiau Bukareštas garsus ir įspūdingu Kaimo buities muziejumi po atviru dangumi, kuriame sutelkta apie 50 valstiečių gyvenamų būstų ir statinių, įvairių buities padargų ir prietaisų iš visų Rumunijos regionų.

2014 m. gegužės 5 – 10 dienomis Tirgu Žiu (Târgu Jiu) mieste vyko antrasis Comenius Regio partnerystės projekto „Sveika mokykla“ („Healthy school“) susitikimas, kuriame dalyvavo 12 Šilalės rajono savivaldybės projekte dalyvaujančių organizacijų atstovų.

Kaip įprasta Rumunijoje, Alexandru Stefulescu gimnazijoje buvome sutikti su duona (tai ne mums įprasta juoda duona, o pyragas) ir druska.  Apžiūrėjus mokyklą, mokiniai svečius pasveikino trumpa menine programa. Ypač malonu buvo stebėti lietuviškus šokius šokančius rumunų vaikus, jų bandymą bent porą sakinių pasakyti lietuviškai.
Sveikos mitybos propagavimas šioje mokykloje laikomas svarbesniu nei fizinio aktyvumo skatinimas. Tai susiję ir su tuo, kad mokykla dirba dviem pamainom, joje nėra valgyklos. Lankėmės sveikos mitybos skatinimo pamokose, bendravome su mokiniais ir mokytojais, savivaldybės atstovais.
Rumunijoje vykdomos nacionalinės programos, pagal kurias mokiniai priešpiečiams gauna bandelę, vaisių ir pieno, mokyklose neleidžiama prekiauti nesveiku maistu. Seminare apie Rumunijoje vykdomas žalingų įpročių mažinimo, sveikatingumo skatinimo  programas  papasakojo Tirgu Žiu mieste su mokyklomis bendradarbiaujančios organizacijos, Raudonojo kryžiaus atstovai.
Stasys Baubkus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas, projekto koordinatorius
Mama – mūsų visų pradžia, gyvybė, saulės šviesa. Mama yra žmogus, kuris padovanojo Tau pasaulį, o pasauliui – tave. Ji – mūsų garbė ir sąžinė, mūsų pirmoji mokytoja. Ir štai, kaip atpildas už visus rūpesčius, gerumą, pasiaukojimą, gegužės pirmasis sekmadienis – Motinos diena.
Šiai subtiliai ir tauriai datai paminėti š. m. gegužės 2 dieną Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija surengė šventinį koncertą „Mama, Tu – mano Angelas“. Renginiui atkakliai bei nuoširdžiai ruošėsi ir pradinukai su savo mokytojais, ir 5 – IVg klasių mokiniai su auklėtojais. Be abejo, jiems padėjo technologijų, muzikos ir choreografijos mokytojos.
Šventės pradžioje kiekvienos mamos rankos pražydo pačių vaikų pagamintomis gėlėmis, kurias mokiniai kūrė per technologijų pamokas. Koncertą pradėjo III g klasės mokiniai, dovanodami motinoms šokį „Nusilenkim motinėlei“ . Šventę pratęsė ir šiltomis eilėmis apipynė visą programą vedėjai – Gabrielė, Simonas, Jurgita ir Mantas. Vėliau visas mamas džiugino pradinukų ir vyresniųjų klasių mokinių pasirodymai. Jie šoko nuotaikingus šokius, deklamavo savo kūrybos eilėraščius ir dainavo dainas, skirtas mamai. Nuoširdžiai ir šiltai skambėjo gimnazijos direktoriaus Virginijaus Andrejausko, Kaltinėnų seniūno Antano Bartašiaus sveikinimai. Mamytes maloniai nustebino scenoje pasirodęs mokytojų ansamblis, kuris atliko dainą „Tu numegzk man, mama, kelią“.
Jau antrą kartą dainų užsienio kalbomis konkursas sukvietė rajono atlikėjus į Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnaziją. Džiaugėmės kolektyvų gausumu bei aukštu muzikiniu lygiu. Šventinę nuotaiką dovanojo atlikėjai iš Šilalės, Laukuvos, Pajūrio, Kvėdarnos, Upynos, Tenenių, Kaltinėnų.
Konkurso dainos skambėjo ypatingu metu. Jau 10 metų mes - pilnaverčiai Europos piliečiai, lygiateisiai ES nariai ne tik Europos žemėlapyje.
Dainų konkurso dalyvius pasveikino švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotoja kultūrai J. Voverienė. Buvo ir daugiau svečių: Kaltinėnų seniūnas A. Bartašius bei mūsų gimnazijos partneriai - Kauno Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) atstovai.
Konkurso dalyvius vertino komisija: meno mokyklos mokytojai V. Gailevičienė ir E. Naktinskas, anglų kalbos mokytoja L. Šalkauskienė, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktorius V. Andrejauskas, J. Voverienė bei ASU studentė L.  Slabadaitė.
Komisijos laukė nelengva užduotis - išrinkti konkurso laureatus. Kol komisija svarstė, konkurso dalyviai ir žiūrovai nenuobodžiavo. Mūsų gimnazija dalyvauja daugiašalių partnerysčių projekte „Comenius“, todėl mes turėjome puikią progą išgirsti naujausius įspūdžius iš kelionės į Turkiją. Smagiai pabendravome su studentais iš Kauno. Jie padovanojo mums savo dainų ir daug teigiamų emocijų. Gerą nuotaiką sukūrė mūsų gimnazijos šokėjos.
   
   

Lietuvių maža, mes galime išlikti tik savo mokslu, gabumais, darbštumu...

Aleksandras Stulginskis

   
Pamokų laikas
1. 08:00 - 08:45
2. 08:50 - 09:35
3. 09:45 - 10:30
4. 10:40 - 11:25
5. 12:05- 12:50
6. 12:55 - 13:40 
7. 13:50 - 14:35
   
Uniformų užsakymas
(dydžių lentelės)
uniformos
   

 Hey.lt - Nemokamas lankytojø skaitliukas

   
© Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija